Zakończone postępowania

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

BI.271.6.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czosnów oraz prowadzenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Postępowanie PZP Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czosnów oraz prowadzenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 2019-03-08 12:00 2019-03-08 15:37 Wywóz i utylizacja odpadów
BI.271.13.2019. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czosnów oraz prowadzenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Postępowanie PZP Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czosnów oraz prowadzenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. 2019-04-16 09:00 -- Wywóz i utylizacja odpadów

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa